Organizačné pokyny

Prihlasovanie

Zvoľte si kurz (prezenčný alebo dištančný - online kurz), vyplňte a odošlite prosím prihlášku. Používajte diakritiku a vyplňte prosím všetky údaje. Sú potrebné pre vedenie evidencie o absolventoch kurzov a vystavenie certifikátov/preukazov. Nezabudnite uviesť aktuálny emailový a telefonický kontakt. Komunikujeme väčšinou prostredníctvom emailu. Na základe vyplnenej a odoslanej prihlášky Vám rezervujeme miesto na vzdelávacích akciách (školenie, workshop, kurz), ktoré plánujeme v Novom roku 2024 rozšíriť o nové formáty školení.

 

Miesto Vám bude garantované automaticky po poslaní prihlášky, kedy nastane automatická rezervácia Vášho miesta na sedenie. Pre rezervovanie miesta je potrebné internet-bankingom uhradiť zálohu za kurz podľa pozvánky. Ak si želáte vystaviť faktúru, napíšte nám do poznámky fakturačné údaje. V prípade odhlásenia tak urobte písomne, najneskôr do 45 dní pred začiatkom kurzu (6týždňov). V opačnom prípade si spoločnosť bude vzhľadom na prenájom priestoru športoviska nárokovať na vykrytie výdavkov storno poplatok 50% z ceny kurzu. V prípade nedôvodného neodhlásenia z kurzu menej ako 10 dní pred školením, tzv.kurzovné spoločnosť nevracia, tzn.storno poplatok je 100%ný z ceny kurzu. Na základe Vášho prihlásenia Vám posielame obratom Pozvánku pred začatím kurzu. Prosíme uhradte kurzovný poplatok tzv. kurzovné na daný účet spoločnosti v pozvánke. Variabilný symbol je číslo školenia resp.mesiac rok (napr. 0218, 0418…) Do poznámky pripíšte Vaše meno, pre identifikáciu úhrady. Školenie prebieha počas 3 víkendov a je v rozsahu 50 hodín rozdelených na teoretickú (môže byť formou dištančného štúdia) a praktickú časť. Školenia trénerov sa vyznačujú osobným prístupom a individuálnymi radami z trénerskej praxe. V prípade, že je kurz už obsadený a máte vážny záujem sa ho zúčastniť, napíšte nám, aby sme Vás mohli kontaktovať, ak sa uvoľní miesto.  Doplatok/kurzovné 2.časť, sa vykonáva ku koncu kurzu po dohode s vedením spoločnosti /štatutárnym zástupcom.

Pokiaľ by ste mali nejaké otázky, neváhajte nás kontaktovať tu: kontaktný formulár

 

Naše kurzy môžete navštíviť v nasledujúcich mestách a fitnescentrách:

1. BRATISLAVA - Dunajská 2295/23, 811 08, 2. NITRA - fitness KeloGym, Hattalova 19, 3. NITRA - FITSEN, Dolnočermánska 105, 949 11, 4. KOŠICE - 3Ple centrum, Moldavská cesta 32, 5. BANSKÁ BYSTRICA - RelaxGym, Internátna 7108, 6. SEREĎ - Fitxko, M.R. Štefánika 1151, 7. LUČENEC - Olymp Pro Fitness, Doktora Herza 22, 8. ZVOLEN - RATES ARENA, Neresnická cesta 1074/13, 960 01 Zvolen-Pod Dráhy, 9. MICHALOVCE - FITStudio, ul. Štefana Tučeka 19, 071 01, 10. BANSKÁ BYSTRICAŠtúdio 3FIT, Dlhá 10, 974 05

Obrázok pod nadpisom: