Inovatívne poradenské centrum v oblasti športu a fitnes

Váš partner v labyrinte pohybu

Sme tím s poradenskými službami v oblasti športu. Telo človeka vnímame ako komplexný a individuálny systém, ktorého analýzou stavu sa treba zaoberať ešte pred samotným cvičením/tréningovou záťažou. Samostatnú diagnostiku pohybu klienta a tzv. biomechanické a neurofyziologické princípy jeho tela je teda nutné poznať. Cieľom je zvyšovať Vašu kondíciu, predchádzať zraneniam a bezpečne Vás previesť množstvom výborných telesných cvičení, smerom k radosti z pohybu.

 
Individuálne tréningy

Individuálne tréningy Vám zostavíme na mieru tak, aby záťaž zodpovedala Vašej kondícii a zdravotnému stavu a tréningy pomohli k splneniu Vašich cieľov – či už chcete zvýšiť svoju silu, výdrž, skontrolovať správne prevedenie cvikov alebo potrebujete kompenzovať jednostrannú záťaž. Počas tréningu sa naučíte realizovať cviky a pohyb tak, aby boli rešpektované biomechanické a neurofyziologické princípy Vášho tela. Touto optimalizáciou pohybu nielen významne znížite pravdepodobnosť zranenia, ale dosiahnete i maximálnu silu a rozsahu pohybu v športe, ktorému sa venujete.

 

Odporúčame Vám teda:

  • konzultovať so špecialistom a diagnostikovať Váš pohybový systém
  • na základe podkladov z diagnostiky vzniká presný cvičebný program, ktorým Vám naši tréneri a lektori podávajú čo najpresnejšiu informáciu pre Vaše cvičenie. Naši lektori primárne čerpajú z erudície vlastnej praxe, ale kombinácie cvičenia vždy navrhujú na základe Vašej individuálnej somatotypológie
  • nepretržité vzdelávanie z oblasti telovýchovy, biomechaniky, kineziológie, biochémie je dennou samozrejmosťou, rovnako tak štúdium nových výskumných prác z biomedicínskych databáz a knižníc

 

Obrázok pod nadpisom: