Ochrana osobných údajov (GDPR)

K ochrane Vašich osobných údajov pristupujeme v súlade s platnou slovenskou legislatívou, predovšetkým so zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o ochrane osobných údajov“) a európskou legislatívou, konkrétne nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)  GDPR 2016/679 (všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.
 
Prevádzkovateľ osobných údajov – Mgr. Pavol Ferenc PhD. – Športové poradenstvo Inform, s.r.o, so sídlom ul.K lomu 1, 811 04 Bratislava-Staré mesto, IČO 44773382, DIČ 2022832295, zapísaná v OR SR, okresný súd BA I. vložka č.58602/B, kladie veľký dôraz na ochranu osobných údajov. Vaše osobné údaje nebudú poskytované 3. osobe. Z dôvodu zmien v legislatíve prevádzkovateľ pripravil ďalšie kroky, aby nedošlo k nežiadúcemu úniku citlivých informácii. Vaše osobné informácie sú spracované v rozsahu: meno, e-mailová adresa, dátum narodenia, rodné číslo, za účelom vystavovania úradných dokladov tzv. špecializovaných odborných spôsobilostiach v športe, vzdelávacích kurzoch a akciách v športe. Vaše osobné údaje boli získané na tomto základe, dopytu na webe, slobodnom vyplnení kontaktného formulára Vami pre našu spoločnosť a oslovení nás s dopytom pre poskytnutie služieb športového charakteru a služieb v segmente vzdelávanie v športe. Vaše osobné údaje budú uchovávané po dobu nevyhnutnej archivácie v súlade s legislatívou a zákona o účtovníctve, t.j. po dobu 10 rokov.
Vaše osobne údaje na účely priameho marketingu nebudú použité, ak voči ich používaniu vznesiete námietku, resp. nebudete súhlasiť s ich spracovaním. Tento súhlas je dobrovoľný, tiež aj na účely zasielania aktuálnych informácii o aktuálnom dianí v športovom segmente v ktorom sa nachádzame tzv. newslettre.Môžete ho kedykoľvek odvolať písomne len emailom na: info@informs.sk.
 
Ďakujeme Vám za Vaše otázky, dôveru a spätnú väzbu.
Obrázok pod nadpisom: