Online formát - domáce podmienky

Počet miest: 
1
1. Kurz poradca pre výživu v športe a klinickú dietetiku

JÚN 2023: 2 dňový kurz - Jedálničky online – 24.-25.6.

Zrušiť
Obrázok pod nadpisom: