KOŠICE- 3PLE center, Atrium Optima, Moldavská cesta 32, 040 11, Košice-Juh

Kurz poradca pre výživu v športe a klinickú dietetiku

JÚN 2021: 4 dňový ONLINE formát – 19. + 20.6. a 26. + 27.6., 27.6. – záverečný test

Zrušiť
Obrázok pod nadpisom: