KOŠICE- 3PLE center, Atrium Optima, Moldavská cesta 32, 040 11, Košice-Juh

Certifikovaný kurz - tréner fitness I. kv. stupňa

JÚN 2022:  11.-12.6. (samoštúdium) a 18. + 19.6. (prax) a 25.6. (prax) + 26.6. (záv. skúšky)

Zrušiť
Obrázok pod nadpisom: