KOŠICE- 3PLE center, Atrium Optima, Moldavská cesta 32, 040 11, Košice-Juh

Certifikovaný kurz - tréner fitness I. kv. stupňa

OKTÓBER 2022:  8. + 9.10. (samoštúdium) a 15. + 16.10. (prax) a 22.10. (prax) + 23.10. (záv. skúšky)

Zrušiť
Obrázok pod nadpisom: