Poradenské centrum v oblasti športu a fitnes

Váš partner v labyrinte pohybu. Sme tím s poradenskými službami v oblasti športu. Telo človeka vnímame ako komplexný a individuálny systém, ktorého analýzou stavu sa treba zaoberať ešte pred samotným cvičením/tréningovou záťažou. Samostatnú diagnostiku pohybu klienta a tzv. biomechanické a neurofyziologické princípy jeho tela je teda nutné poznať. Mnohostranný prínos vyššej pohybovej aktivity pre rôzne vekové kategórie je dlho potvrdzovanou a uznávanou skutočnosťou. Historické fakty sú naklonené potvrdeniu, že po celú dobu existencie človeka na zemi, prevažovala trvalá denná pohybová aktivita v hľadaní potravy a teda prežití. Dennodenné prežívanie bolo podmienené pohybom a vylučovalo posedávanie a pasivitu. Táto nevyhnutná potreba ovplyvnila celý ďaľší funkčný a morfologický vývoj človeka.

Spôsob života resp.spôsob denného pohybu podobnému dávnym spoločným predkom, sa pravdepodobne javí ako vysoko prínosný pre zdravie súčasného moderného človeka. Teda dostatok pohybu, mobility, funkčná telesná zdatnosť, sú vedľa výživy človeka, hlavnými vonkajšími faktormi ovplyvňujúcimi naše zdravie. Rizikovým faktorom naopak je dnes merateľne považovaný sedavý tip práce, sedavý spôsob života. Ako samostatný rizikový faktor ďaleko pred fajčením alebo obezitou, ho uvádza BRFFS (medzinárodný systém kontroly zdravotných rizikových faktorov, účasť 37 krajín), 2011-2021.
Našim cieľom môže byť teda pomoc pri stanovení Vašej telesnej zdatnosti, mobility, správnom výbere športu, typ a intenzita športového tréningu, ako aj estetické zameranie cieľa cvičenia pre Vaše telo. Vonkajší vzhľad je dnes stále hodnotovo považovaný za súčasť dobrej pohody a psychického zdravia každého človeka. Toto prepojenie je potvrdené a je u každého človeka individuálne spojené s jeho osobitou vnútornou identitou a individuálnym vnímaním užitočnosti tohto zdravotného benefitu.

Sme Vašimi partnermi v labyrinte pohybu a zdravia.

Obrázok pod nadpisom: