Lektori

Charakterizujú nás dennodenné tréningy, vysoká kondícia, systematické vzdelávanie, či denný kontakt s fitnescentrami v Bratislave, Nitre, Košiciach, Banskej Bystrici, či na Orave, a tiež v ČR.

Systematická práca v športovej oblasti nás predurčuje k odolnosti a vytrvalosti dosahovať stanovené ciele.

 

 

Na našich kurzoch sa Vám budú venovať títo lektori:

 

Mgr. Pavol Ferenc, PhD.

 • telovýchovný pedagóg, FTVŠ UK, Bratislava, 1998
 • reprezentácia SR, MS v kulturistike – 1. a 2. miesto v r. 1995-1999
 • Fyziofitness tréner pre funkčnú silu a tvarovanie tela – estetika
 • člen AŠK Dukla B. Bystrica r. 1999-2001
 • vyučuje predmety – Výživa v športe, Metodika športového tréningu, Praktické cvičenia vo fitnes
 • prax - 31 rokov

Mgr. Juraj Laco, PhD.

 • absolvent biológie (špecializácia molekulárna biológia, genetika), PRIF UK, BA
 • dizertácia z biochémie, PRIF UK, BA
 • tréner fitness a kulturistiky III. stupňa
 • výživový poradca INFORM
 • člen skúšobnej komisie INFORM – vzdelávanie v športe
 • prax v odbore – 10 rokov
       

Doc. MUDr. Karol Hornáček, PhD.

 • fyziater-diagnostika pohybového aparátu, prevencia a liečba funkčných porúch chrbta
 • garant vzdelávania (FBLR) na Lekárskej fakulte SZU v Bratislave
 • prezident Slovenskej spoločnosti Fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (FBLR)
 • fyziater, garant fyziocentra Rehabilica
 • konzultant vzdelávacej spoločnosti Inform

Mgr. Bc. Miroslav Dlhoš, PhD.

 • telovýchovný pedagóg, hl. fyzioterapeut Rehabilica
 • absolvent SZU, Bratislava
 • vyučuje predmet – Opisná a funkčná anatómia, Svalová diagnostika
 • špecialista na kolenný kĺb
 • vlastná prax v odbore – 25 r. s vrcholovými športovcami
 • člen skúšobnej komisie vzdelávacej spoločnosti INFORM
       

Doc. PaedDr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD.

 • KOVV FZKI SPU Nitra
 • špecialista v oblasti individualizovanej výživy
 • stály lektor vzdelávacej spoločnosti INFORM

PhDr. Mikuláš Marci

 • detský fyzioterapeut
 • vyučuje pre SZU a spoločnosť INFORM
 • vyučuje predmety kineziológia a vývojová kineziológia dieťaťa
 • člen fyziocentra Rehabilica
       

Ing. Mgr. Peter Kuračka

 • športový psychológ
 • 15 rokov praxe v odbore
 • práca s vrcholovými športovcami
 • stály lektor INFORM

PaedDr. Petr Tlapák, CSc.

 • vyučuje biomechaniku športu, metodiku tréningu, športovú psychológiu
 • fyzioterapeut v NZZ Rehaton Praha
 • prednáša na Fakulte zdravotníckych štúdií UJEP v Ústí nad Labem
 • reprezentant v kulturistike, tréner fitness
 • propagátor celostného poňatia tréningu a stabilizácie kĺbov
       

Mgr. Martin Jesenský, PhD.

 • telovýchovný pedagóg, športová edukológia, Fakulta športu - Prešovská univerzita v Prešove
 • tréner fitness a kulturistiky III. kvalifikačného stupňa
 • odborník na biomechaniku pohybu
 • absolvent zahraničných kurzov v oblasti funkčného tréningu
 • odborník na biomechaniku pohybu
 • 10 rokov praxe v odbore
 

 

 

Obrázok pod nadpisom: