Kontakt

Office 1 - Grosslingová 7, 811 07 Bratislava​ - Staré Mesto
Office 2 - Sporthouse - Púpavová 43,  900 25 Chorvátsky Grob

Sekretariát spoločnosti:

Juraj Laco: +421 915 808 920

Recepcia centra pre rehabilitačné cvičenia

+421 948 684 854


Rezervácie vzdelávania v športe, kurzy, diagnostika

+421 903 907 832

Rezervácie zahraničných účastníkov

+421 948 791 122

Rezervácia kondičných lekcií s fyziotrénerom

+421 903 907 832

Prihlasovanie pretekárov na súťaže fitness a kulturistiky

+421 948 192 713

 

Obrázok pod nadpisom: