Konzultácie a tréningy

Cenník pre samoplatcu:

 • Konzultácia problému, svalový test, zadanie termínu cvičenia - 25min.:       15€
 • Fitnesstréning - ukážka techniky, vedenie pohybu k estetike, vysvetlenie princípov 45min.:       15€
 • Fyziofitness tréning - ukážka techniky, vedenie pohybu, vysvetlenie centračno-stabilizačného posilňovania - 60min.:       25€
 • Fyziofitness terapia - konzultácia problému, svalový test, ukážka techniky, vedenie pohybu, vysvetlenie centračno-stabilizačného posilňovania, strečing a uvolnenie segmentu - 90min.:       30€
 • Dvojica cvičiacich - v rovnakých cenách a doplatok:       +10€

 

2. Cenník služieb pre absolventov kurzov a vzdelávania v športe:

 • Konzultácia problému, svalový test, zadanie termínu cvičenia - 25min.:       10€
 • Fitnesstréning - ukážka techniky, vedenie pohybu k estetike, vysvetlenie princípov 45min.:       15€
 • Fyziofitness tréning - ukážka techniky, vedenie pohybu, vysvetlenie centračno-stabilizačného posilňovania - 60min.:       15€
 • Fyziofitness terapia - konzultácia problému, svalový test, ukážka techniky, vedenie pohybu, vysvetlenie centračno-stabilizačného posilňovania, strečing a uvolnenie segmentu - 90min.:       22€

 

Cenník jednotlivých vzdelávacích kurzov v športe:

 • Kurz trénera fitness I. - III.st.:       298€,  dvojica:       268€
 • Kurz trénera kulturistiky, príprava na súťaž (jedálničky):       178€
 • Kurz - Fyziofitnes tréner A:       368€
 • Kurz - Fyziofitnes tréner B:       468€
 • Kurz dietetiky a výživy človeka:       128€ - 248€ (zahŕňa aj tvorbu jedálničkov)
 • Kurz svalovej diagnostiky I.-II.:         198€

 

3.

 • Cena za predĺženie platnosti certifikátu, vybavenie duplikátu (napr. po strate, certifikát v cudzom jazyku), opakované vystavenie časti dokladov:       88€
 • Cena za náhradný / opravný termín záverečnej skúšky:       40€

 

Ceny sú platné s účinnosťou od 1.8.2021

Obrázok pod nadpisom: