Sila Vašej imunity a antioxidanty, na ktoré sa zabúda

V dnešnej uponáhľanej dobe plnej stresu a rôznych ochorení, ktoré oslabujú našu prirodzenú imunitu, zohrávajú veľmi významnú úlohu v našej obranyschopnosti špeciálne molekuly, ktoré dostali z hľadiska biochémie a fyziológie honosné pomenovanie – antioxidanty. Čo sú to za molekuly? Aká je ich funkcia?

 

ANTIOXIDANTY

 

Antioxidant je látka, ktorej molekuly obmedzujú aktivitu kyslíkatých molekúl – znižujú pravdepodobnosť ich vzniku alebo ich odvádzajú do menej reaktívneho alebo neaktívneho stavu. Týmto obmedzujú proces oxidácie v organizme alebo v zmesiach, v ktorých sa vyskytujú. Z tohto dôvodu sa pridávajú do potravín, ktoré by boli oxidáciou nadpriemerne poškodzované (napríklad: rastlinné oleje). Konzumácia pôsobí pozitívne na zdravie organizmu, v ktorom taktiež zabraňuje oxidácii. Potraviny s ich vysokým obsahom sa označujú tzv. antiageing potraviny, alebo superpotraviny, keďže nám pomáhajú ostať na bunkovej úrovni dlhšie mladý, chránia našu DNA pred mutáciami a odpratávajú poškodené súčasti nášho namáhaného metabolizmu. Ďalšie antioxidanty sa vyskytujú (najčastejšie vo forme enzýmov) v organizme, kde pôsobia podobne.

 

IMUNITA A IMUNITNÝ SYSTÉM

 

Ako nám teda pomáhajú s imunitou? Našu imunitu riadi náš imunitný systém. Je to jeden zo základných mechanizmov udržiavania homeostázy a integrity organizmu rozlišovaním škodlivého od neškodného. Správne fungovanie imunitného systému zahŕňa obranyschopnosť voči patogénom, autotoleranciu voči vlastnému tkanivu a imunitný dohľad nad zmutovanými a rakovinovými bunkami. Imunitné mechanizmy môžeme rozdeliť do dvoch základných kategórií: prirodzenej pôvodnej (neadaptívnej) a antigénne špecifickej (adaptívnej). Obe kategórie zahŕňajú ako humorálnu, látkovú (komplement, lektíny, chemokíny a protilátky), tak i bunkovú zložku (leukocyty – T- a B- lymfocyty, NK „killer“ bunky, makrofágy,..).

A práve naša pôvodná prirodzená imunita je tá, ktorej funkcia je podporená práve konzumáciou potravín, ktoré prirodzene obsahujú vyššie hladiny antioxidantov a iných bioaktívnych látok, prípadne podporujú naše prirodzené antioxidačné mechanizmy (peroxidáza, kataláza, superoxiddizmutáza).

 

BIOAKTÍVNE LÁTKY – ANTIOXIDANTY, POLYFENOLY, FLAVONOIDY

 

Prirodzené antioxidanty v potrave treba hľadať najmä v zelenine a ovocí. Práve výber čo najkvalitnejších potravín, pestovaných za čo najčistejších podmienok zabezpečí ich vysokú hladinu. Najmä počas chladných jesenných a zimných dní naša imunita stráca na sile a my siahneme po rôznych doplnkoch stravy na doplnenie chýbajúcich mikroživín – vitamínov, minerálov a antioxidantov, či iných ochranných látok.