Testovanie svalovej sústavy I., II.

Priebeh víkendových dní (4-dňový formát):

 1. deň: teória + nácvik
 2. deň: praktický nácvik, testovanie, manuálne techniky
 3. deň: teória + nácvik
 4. deň: praktický nácvik, testovanie

Témy prednášok a cvičení:

 1. Funkčná anatómia oporno-pohybového systému
 2. Testovanie svalov – nácvik v športovom oblečení vo fitnescentre
 3. Testy pre skrátené svaly – nácvik
 4. Testy pre oslabené svaly – nácvik
 5. Svalové dysbalancie a ich diagnostika – nácvik
 6. Správne držanie tela a vplyvy gravitácie
 7. Dlhodobý vplyv regenerácie na svalový systém 
 8. Testy mobility

 

Kurz je certifikovaný a ukončený – Certifikátom o absolvovaní 24 hod teoretických a praktických cvičení.

 

Vyučujúci – Mgr. Bc. Miroslav Dlhoš, PhD. , Mgr. Pavol Ferenc, PhD., Mgr. Nina Nováková, Mgr. Juraj Németh

 

Pre rezervovanie miesta je potrebné internet-bankingom uhradiť zálohu za kurz podľa pozvánky.

Cena – 198 €, 4-dňový formát

 

Bankový účet: IBAN: SK33 6500 0000 0000 2060 0329

There is currently no content classified with this term.