Tréner fitness I. kv. stupňa

I. kvalifikačný stupeň – fitness

Cieľom vzdelávacieho procesu pre I. kvalifikačný stupeň je:

  • zvládnutie základných teoretických vedomostí vo všeobecných predmetoch potrebných pre danú špecializáciu
  • nácvik správneho dýchania a techniky cvičenia
  • tréning schopnosti sústrediť sa na presné, kontrolované a plynulé vykonávanie cvičení podľa zásad bezpečného a zdraviu prospešného cvičenia
  • naučiť sa zostavovať jednoduché cvičebné programy a stravovacie režimy
  • pripraviť odborníkov pre kondičné posilňovanie, osobných trénerov do posilňovní pre širokú verejnosť

Absolventi školenia I.kvalifikačného stupňa získavajú najnižšiu trénerskú kvalifikáciu v systéme vzdelávania odborníkov v športe v štátoch EU a po splnení všetkých podmienok obdržia osvedčenie o odbornej spôsobilosti Osobný tréner vo fitnes a kulturistike I.kv. st., na základe ktorého sa môžu uchádzať o prácu osobného trénera alebo inštruktora vo fitness centre, športovom stredisku, klube a pod. pre záujemcov všetkých vekových kategórii na úrovni športu pre všetkých.

Podmienky prijatia

  • Vek od 18 rokov
  • Ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou
  • Zdravotná spôsobilosť (potvrdenie od lekára, že sa môžete zúčastniť školenia fitness tréner)
  • Pre rezervovanie miesta je potrebné internet-bankingom uhradiť zálohu za kurz podľa pozvánky

Forma a rozsah vzdelávania

Víkendové štúdium – školenie, teoretická (môže byť dištančnou formou) a praktická (vo fitness centre) výučba pod vedením lektorov v trvaní 5-6 dní, spolu 50 vyučovacích hodín (1 vyuč. hodina=45 minút). Individuálne štúdium a prax medzi jednotlivými časťami školenia. V čase pandémie prebieha štúdium teórie formou samoštúdia dištančne (doma) a funkčný silový tréning (1 alebo 2 dni) formou ONLINE školenia v domácich podmienkach. Tréning s činkami a strojmi prezenčne po otvorení fitnesscentier.

Podmienky vydania osvedčenia

Absolvovanie vzdelávania v celom rozsahu, tzn. školenie, individuálne štúdium a prax. Úspešné vykonanie teoretickej a praktickej skúšky. Súčasťou skúšky je aj základná diagnostika svalového systému vlastného tela.

Platnosť a predĺženie trénerskej kvalifikácie

Platnosť kvalifikácie je na obdobie 5 rokov. Predĺženie je možné a je podmienené v priebehu posledného roka platnosti licencie, individuálnym samoštúdiom anatómie, biomechaniky a výživy v športe a systematickým vykonávaním činnosti trénera v praxi. Potvrdenie sa vydáva po absolvovaní dvoch konzultácií spojených s kontrolou techniky prevedenia silových cvičení vo fitnesscentre.

Cena certifikátu

298 €  – cena certifikátu osobného trénera vo fitnes a kulturistike I. kvalifikačného stupňa. V prípade úhrady do 3 týždňov pred začatím kurzu platí zľavnená cena – 268 €. V prípade úhrady po termíne, tzn. menej ako 3 týždne pred začiatkom kurzu, ostáva v platnosti základná cena kurzu. Špeciálna cena pre dvojicu – 268 €/osoba.

 

Bankové spojenie spoločnosti:

IBAN: SK8811000000002626225032

Registrácia na kurz výživy tu:

https://www.informs.sk/sk/kategoria/kurz-poradca-pre-vyzivu-v-sporte-kli...

25 € – konzultácia, cvičenie, technické vysvetlenie zameraného cviku (45 min)

88 € – cena za predĺženie platnosti certifikátu, vybavenie duplikátu (napr. po strate, certifikát v cudzom jazyku), opakované vystavenie časti dokladov

40 € – cena za náhradný / opravný termín záverečnej skúšky. Pozn. ceny sú platné s účinnosťou od 1.1.2018

39 € – kondičný osobný tréning s profesionálnym trénerom (60 min)