Fyziotréner – Licencia A, B a C

Podmienky prijatia na kurz (1 z ukončených kvalifikácií):

  • Absolvent pregraduálneho vzdelávania (získaný titul Bc.)
  • Absolventi FTVŠ UK
  • Tréneri fitness a kulturistiky od II. kv. stupňa získaného v školiacom stredisku INFORM, s.r.o
  • Diplomovaní fyzioterapeuti
  • Pre vyššie licencie (B, C) – absolvovanie vždy predchádzajúcej licencie
  • Pre rezervovanie miesta je potrebné internet-bankingom uhradiť zálohu za kurz podľa pozvánky

 

Obsah výuky (január-marec 2022) – Licencia A:

29.1.  Vývojová kineziológia dieťaťa I., 30.1. – Vývojová kineziológia dieťaťa II., 5.2. –  Funkčná anatómia I., 6.2. - Anatómia a základy biomechaniky I., 19.2. – Praktiká pre rozvoj sily v centračno-stabilizačných cvikoch I., 20.2. – FDLS I., 26.2. - Výživa v športe pre podporu funkčnej sily I.,  27.2. – FDLS II., 12.3. - Základy bioinformatiky v športe a liečbe I., 13.3. - Praktiká pre rozvoj sily v centračno-stabilizačných cvikoch II. (nový lektor PhDr. P. Tlapák, CSc.), 19.3. – Funkčné reťazenie práce svalstva dolných končatín, 26.3.2022 – Záverečné skúšky + odovzdanie seminárnej práce (3-4 strany)

 

1. mesiac:

1. deň – vývojová kineziológia dieťaťa I.

2. deň – vývojová kineziológia dieťaťa II.

3. deň – funkčná anatómia pohybového systému  

4. deň -  anatómia a základy biomechaniky I.

 

2. mesiac:

1. deň – praktiká pre rozvoj sily v centračno-stabilizačných cvikoch I.

2. deň - funkčná diagnostika lokomočného systému (FDLS) I.

3 deň - výživa v športe pre podporu funkčnej sily I.

4. deň – funkčná diagnostika lokomočného systému (FDLS) II.

5. deň –  základy bioinformatiky v športe a liečbe I.

6. deň – praktiká pre rozvoj sily v centračno-stabilizačných cvikoch II.

 

3. mesiac:

1. deň – funkčné reťazenie práce svalstva dolných končatín

2. deň  – záverečné skúšky + odovzdanie seminárnej práce - 12.3.2022

 

Obsah výuky (apríl-máj 2022) – Licencia A:

2.4.  Funkčná anatómia I., 3.4. – Výživa v športe pre podporu funkčnej sily I., 9.4. – Vývojová kineziológia dieťaťa I., 10.4. -Praktiká pre rozvoj sily v centračno-stabilizačných cvikoch I., 23.4. – Anatómia a základy biomechaniky I., 24.4. – FDLS I., 30.4. - Vývojová kineziológia dieťaťa II., 1.5. – FDLS II., 14.5. - Základy bioinformatiky v športe a liečbe I., 15.5. - Praktiká pre rozvoj sily v centračno-stabilizačných cvikoch II., 21.5. – Funkčné reťazenie práce svalstva dolných končatín, 28.5.2022 – Záverečné skúšky + odovzdanie seminárnej práce (3-4 strany)

 

1. mesiac:

1. deň – funkčná anatómia pohybového systému

2. deň – výživa v športe pre podporu funkčnej sily I. 

3. deň – vývojová kineziológia dieťaťa I.

4. deň -  praktiká pre rozvoj sily v centračno-stabilizačných cvikoch I.

5. deň – anatómia a základy biomechaniky I.

6. deň - funkčná diagnostika lokomočného systému (FDLS) I.

7. deň . vývojová kineziológia dieťaťa II.

 

2. mesiac:

1. deň – funkčná diagnostika lokomočného systému (FDLS) II.

2. deň –  základy bioinformatiky v športe a liečbe I.

3. deň – praktiká pre rozvoj sily v centračno-stabilizačných cvikoch II.

4. deň – funkčné reťazenie práce svalstva dolných končatín

5. deň  – záverečné skúšky + odovzdanie seminárnej práce - 28.5.2022

 

Cena za ucelený formát kurzu licencia A: 398 €, s platnosťou od 18.1.2022

Cena za ucelený formát kurzu licencia B: 448 €

Cena za ucelený formát kurzu licencia C: 498 €

Náhradný termín skúšky kurzu licencia A: 80 €

Bankový účet: IBAN: SK33 6500 0000 0000 2060 0329