Certifikovaný kurz - tréner fitness II. kv. stupňa

Certifikovaný trénerský kurz II. kvalifikačného stupňa

Úspešní absolventi po splnení všetkých podmienok obdržia osvedčenie o odbornej spôsobilosti certifikovaný osobný tréner vo fitnes II. kvalifikačného stupňa, na základe ktorého sa môžu uchádzať o prácu osobného trénera alebo inštruktora vo fitnes centre pre záujemcov všetkých vekových kategórií, športovom stredisku mládeže alebo samostatne rozvíjať vlastnú prax (živnostenský list).

Podmienky prijatia

Absolvovaný I. stupeň vzdelávania (tréner vo fitnes I. kvalifikačného stupňa). Prax minimálne 6 mesiacov od získania osvedčenia I. kval. stupňa. Po 6 mesiacoch praxe trénera vo fitnescentre alebo na športovisku, komunikácia, zvládanie metodiky bezpečnosti techniky silových cvikov, správne dýchanie, motivačné aspekty vedenia klienta v jeho prospech.

Forma a obsah vzdelávania

Víkendové štúdium – teoretická a praktická výučba pod vedením lektorov trvá 2 mesiace = 6 dní prednášok = 54 vyučovacích hodín (1 vyuč. hodina=45 minút) + 40 hod. dištančnou formou, vždy spojených s konzultáciou (školiteľ), ďalej vypracovanie ZP. 1. deň – Anatómia II.  – Mgr. P. Ferenc, PhD.2. deň – Výživa vo fitness a kulturistike II., tvorba jedálnych lístkov – Mgr. J. Laco, PhD.3. deň – Praktické cvičenia funkčnej sily – PaedDr. R. Kelemen/Mgr. P. Ferenc, PhD., 4. deň – Anatómia III. + biomechanika - Doc. J. Jedlička, PhD., 5. deň - Praktické cvičenia – variabilita, technické inovácie cvikov v tvarovaní tela a fitness – I. Tamaškovič/P. Ferenc, 6. deň – Výživa pre fitness a tvarovanie tela, rysovanie svalstva vplyvom bielkovín, rastlinné zdroje bielkovín a fytochemikálií – Doc. J. Jedlička, PhD., Záverečná ústna skúška z anatómie a správnej techniky prevedenia cvikov, konzultácia o osobnom stravovaní absolventa, dôraz sa kladie na to čo absolventa zaujíma, v čom vidí užitočnosť témy pre jeho osobný rast a prácu.

K dispozícii je Vám 8 lektorov / špecialistov vo svojich odboroch.

Záverečné skúšky (30-60 min podľa potreby), vypracovanie a odovzdanie ZP (vypracovanie počas školenia, odovzdanie ku skúške). Informácie na:  info@informs.sk + pavolf1312@gmail.com, tel.: 0903 907832

Podmienky vydania osvedčenia

  • Absolvovanie vzdelávania v celom rozsahu, tzn. školenie, individuálne štúdium a prax
  • Úspešné vykonanie teoretickej a praktickej skúšky
  • Vypracovanie záverečnej práce (25 strán, ZP sa píše počas školenia)
  • Súčasťou skúšky je aj základná diagnostika svalového systému vlastného tela

Platnosť certifikovanej trénerskej kvalifikácie – na obdobie 5 rokov. Predĺženie je podmienené absolvovaním 3 doškolení, osobnou konzultáciou (praktické cvičenie) a v priebehu 5 rokov vykonávaním aktívnej trénerskej činnosti.

Cena medzinárodne platnej certifikovanej licencie II. kvalif. stupňa (v AJ, NJ jazyku) – 388 €

Pre rezervovanie miesta je potrebné internet-bankingom uhradiť zálohu za kurz podľa pozvánky.

Cena za náhradný / opravný termín záverečnej skúšky – 40 €

25 € – konzultácia, cvičenie, technické vysvetlenie zameraného cviku (45 min)

198 € – cena za predĺženie platnosti certifikátu, vybavenie duplikátu (napr. po strate), opakované vystavenie časti dokladov

 

Bankové spojenie spoločnosti:

IBAN: SK8811000000002626225032

 

Naše kurzy môžete navštíviť v nasledujúcich mestách a fitnes centrách:

1. BRATISLAVA - Dunajská 2295/23, 811 08, 2. NITRA - fitness KeloGym, Hattalova 19, 3. NITRA - FITSEN, Dolnočermánska 105, 949 11, 4. KOŠICE - 3Ple centrum, Moldavská cesta 32, 5. BANSKÁ BYSTRICA - RelaxGym, Internátna 7108, 6. SEREĎ - Fitxko, M.R. Štefánika 1151, 7. LUČENEC - Olymp Pro Fitness, Doktora Herza 22, 8. ZVOLEN - RATES ARENA, Neresnická cesta 1074/13, 960 01 Zvolen-Pod Dráhy, 9. MICHALOVCE - FITStudio, ul. Štefana Tučeka 19, 071 01