Clone of KOŠICE- 3PLE center, Atrium Optima, Moldavská cesta 32, 040 11, Košice-Juh

Tréner fitness I. kv. stupňa

OKTÓBER 2021:  2. + 3.10. (samoštúdium) a 9. + 10.10. (prax) a 16. (prax) + 17.10. (záv. skúšky)

Zrušiť
Obrázok pod nadpisom: