BRATISLAVA – Centrum fyzioterapie Rehabilica, Grösslingová 7, 811 09

Tréner fitness I. kv. stupňa

FEBRUÁR-MAREC 2022:  26. + 27.2. (samoštúdium) a 5. + 6.3. (prax) a 12.3. (prax) + 13.3. (záv. skúšky)

Zrušiť
Obrázok pod nadpisom: