BRATISLAVA – Centrum fyzioterapie Rehabilica, Grösslingová 7, 811 09

Tréner fitness I. kv. stupňa

AUGUST-SEPTEMBER 2021:  28. + 29.8. (samoštúdium) a 4. + 5.9. (prax) a 11. (prax) + 12.9. (záv. skúšky)

Zrušiť
Obrázok pod nadpisom: