BRATISLAVA – Centrum fyzioterapie Rehabilica, Grösslingová 7, 811 09

Fyziotréner – Licencia A, B a C

OKTÓBER-NOVEMBER 2021: 2.-3.10., 9.-10.10., 23.-24.10, 30.-31.10., 13.-14.11., 27.-28.11.,  Výuka soboty, nedele, Záverečná skúška – p. test 28.11.2021

Zrušiť
Obrázok pod nadpisom: