KOŠICE- 3PLE center, Atrium Optima, Moldavská cesta 32, 040 11, Košice-Juh

Počet miest: 
1
Certifikovaný kurz - tréner fitness II.-III. kv. stupňa

II. kv. st.: JÚN-JÚL 2023: 3.-4.6. + 10.-11.6. + 1.-2.7. V termíne medzi výukou – samoštúdium a písanie záverečnej práce. Ukončenie skúškou – 2.7.2023Výuka: Mgr. P. Ferenc, PhD., Doc. J. Jedlička, Mgr. J. Laco, PhD., Doc. MUDr. K. Hornáček, PhD., Doc. PaedDr. N. Halmová, PhD., I. Tamaškovič

Cancel
Obrázok pod nadpisom: