BANSKÁ BYSTRICA - Fitnescentrum RELAX GYM, ul. Internátna 7108, 974 01

Počet miest: 
1
Certifikovaný kurz - tréner fitness II.-III. kv. stupňa

II. kv. st.: APRÍL-MÁJ 2023: 29.-30.4. + 13.-14.5. + 27.-28.5. V termíne medzi výukou – samoštúdium a písanie záverečnej práce. Ukončenie skúškou – 28.5.2023Výuka: Mgr. P. Ferenc, PhD., Doc. J. Jedlička, Mgr. J. Laco, PhD., Doc. MUDr. K. Hornáček, PhD., Doc. PaedDr. N. Halmová, PhD., I. Tamaškovič

Cancel
Obrázok pod nadpisom: