NITRA – Fitnes Kelogym, ul. Hattalová 19 / BRATISLAVA - Športové centrum FanatiX, Dunajská 23

Počet miest: 
1
Certifikovaný kurz - tréner fitness II.-III. kv. stupňa

III. kv. st.: MÁJ-JÚL 2023: 6.-7.5. + 20.-21.5. + 10.-11.6. + 1.-2.7. + 15.-16.7. + 29.-30.7. V termíne medzi výukou – samoštúdium a písanie záverečnej práce. Ukončenie skúškou – 30.7.2023Výuka: Mgr. P. Ferenc, PhD., Doc. J. Jedlička, Mgr. J. Laco, PhD., Doc. MUDr. K. Hornáček, PhD., Doc. PaedDr. N. Halmová, PhD., I. Tamaškovič

Cancel
Obrázok pod nadpisom: