BRATISLAVA – Centrum fyzioterapie Rehabilica, Grösslingová 7, 811 09

Certifikovaný kurz - tréner fitness I. kv. stupňa

MÁJ 2022:  7. + 8.5. (samoštúdium) a 14. + 15.5. (prax) a 21.5. (prax) + 22.5. (záv. skúšky)

Cancel
Obrázok pod nadpisom: