ONLINE formát, domáce podmienky

1. Kurz poradca pre výživu v športe a klinickú dietetiku

APRÍL 2022: 2 dňový ONLINE formát – 23.-24.4.

Cancel
Obrázok pod nadpisom: