ONLINE formát, domáce podmienky

1. Kurz poradca pre výživu v športe a klinickú dietetiku

APRÍL 2022: 4 dňový ONLINE formát – 2.-3.4. + 9.-10.4.

Cancel
Obrázok pod nadpisom: