KOŠICE- 3PLE center, Atrium Optima, Moldavská cesta 32, 040 11, Košice-Juh

Tréner fitness I. kv. stupňa

JANUÁR 2022:  8. + 9.1. (samoštúdium) a 15. + 16.1. (prax) a 22.1. (prax) + 23.1. (záv. skúšky)

Cancel
Obrázok pod nadpisom: