BRATISLAVA – Centrum fyzioterapie Rehabilica, Grösslingová 7, 811 09

Tréner fitness I. kv. stupňa

JANUÁR 2022:  1. + 2.1. (samoštúdium) a 8. + 9.1. (prax) a 15.1. (prax) + 16.1. (záv. skúšky)

Cancel
Obrázok pod nadpisom: