KOŠICE - 3PLE center, Atrium Optima, Moldavská cesta 32, 040 11, Košice-Juh

Počet miest: 
1
Certifikovaný kurz - tréner fitness I. kv. stupňa

APRÍL-MÁJ 2023:  22. + 23.4. (teória) a 29. + 30.4. (prax) a 6.5. (prax) + 7.5. (záv. skúšky)

Zrušiť
Obrázok pod nadpisom: