BRATISLAVA – Centrum fyzioterapie Rehabilica, Grösslingová 7, 811 09

Testovanie svalovej sústavy I., II.

JANUÁR 2022: 15.-16.1. a 22.-23.1.

Cancel
Obrázok pod nadpisom: