Fyziotréner – Licencia A, B a C

Podmienky prijatia na kurz (1 z ukončených kvalifikácií):

  • Absolvent pregraduálneho vzdelávania (získaný titul Bc.)
  • Absolventi FTVŠ UK
  • Tréneri fitness a kulturistiky od II. kv. stupňa získaného v školiacom stredisku INFORM, s.r.o
  • Diplomovaní fyzioterapeuti
  • Pre vyššie licencie (B, C) – absolvovanie vždy predchádzajúcej licencie
  • Pre rezervovanie miesta je potrebné internet-bankingom uhradiť zálohu za kurz podľa pozvánky

 

Obsah výuky (február-júl 2020) – Licencia A (1. termín):

1.2.  Funkčná anatómia, 8.2. – Anatómia a základy biomechaniky I., 15.2. – Výživa v športe pre rozvoj funkčnej sily I., 22.2. -Vývojová kineziológia dieťaťa I., 7.3. – Funkčné reťazenie práce svalstva dolných končatín,  6.6. – Základy bioinformatiky v športe a liečbe I., 7.6. – Vývojová kineziológia dieťaťa II., 20.6. -FDLS I., 21.6. – Výživa v športe pre rozvoj funkčnej sily II.,  4.7. – Praktické cvičenia funkčnej sily I., 5.7. – FDLS II., 31.7. – Záverečné skúšky (16-19)

 

Obsah výuky (máj-jún 2021) – Licencia A (2. termín):

8.5. – Funkčná anatómia, 16.5. – Výživa v športe pre podporu funkčnej sily I.,  22.5. – Vývojová kineziológia dieťaťa I., 29.5. – Praktiká pre rozvoj sily v centračno-stabilizačných cvikoch I., 5.6. – Anatómia a základy biomechaniky I., 6.6. – FDLS I., 12.6. – Vývojová kineziológia dieťaťa II., 13.6 – FDLS II., 19.6. – Základy bioinformatiky v športe a liečbe I., 20.6. – Praktiká pre rozvoj sily v centračno-stabilizačných cvikoch II., 26.6. – Funkčné reťazenie práce svalstva dolných končatín, 25.9.2021 – Záverečné skúšky

 

1. mesiac:

1. deň – praktiká pre rozvoj sily v centračno-stabilizačných cvikoch I.

2. deň – praktiká pre rozvoj sily v centračno-stabilizačných cvikoch II.

3. deň –  funkčná anatómia pohybového systému

 

2. mesiac:

1. deň – anatómia a základy biomechaniky

2. deň – vývojová kineziológia dieťaťa I.

3. deň –  funkčná diagnostika lokomočného systému (FDLS) I.

4. deň – vývojová kineziológia dieťaťa II.

5. deň – funkčná diagnostika lokomočného systému (FDLS) II.

6. deň  – základy bioinformatiky v športe a liečbe I.

7. deň – výživa v športe pre podporu funkčnej sily I.

 

3. mesiac:

1. deň – funkčné reťazenie práce svalstva dolných končatín

 

Nasleduje samoštúdium + príprava na absolventské skúšky (25.9.2021)

 

Obsah výuky (október-december 2020) – Licencia B (1. termín):

10.10.  Funkčná anatómia II., 11.10. – Testovanie svalovej dysbalancie II., 24.10. – Výživa v športe III., 25.10. -Vývojová kineziológia dieťaťa III., 31.10. – FDLS III., 1.11. – Vývojová kineziológia dieťaťa IV., 14.11. – FDLS IV, 15.11. -Praktické cvičenia funkčnej sily II., 28.11. – Bioinformatika v športe a liečbe II., 29.11. – Výživa v športe IV.,  12.12. – Psychologické aspekty v koučingu osobného trénera I., 13.12. – Základy neuro-muskulárnej diagnostiky a terapie I., 6.2.2021 – Záverečné skúšky

 

1. mesiac:

1. týždeň – Funkčná anatómia II. a Testovanie svalovej dysbalancie II.

2. týždeň – Výživa v športe III. a Vývojová kineziológia dieťaťa III.

3. týždeň – Funkčná diagnostika lokomočného systému (FDLS) III.

 

2. mesiac:

1. týždeň – Vývojová kineziológia dieťaťa IV.

2. týždeň – Funkčná diagnostika lokomočného systému (FDLS) IV. a Praktické cvičenia funkčnej sily II.

3. týždeň –  Bioinformatika v športe a liečbe II. a Výživa v športe IV.

 

3. mesiac:

1. týždeň – Psychologické aspekty v koučingu osobného trénera I. a Základy neuro-muskulárnej diagnostiky a terapie I.

 

Cena za ucelený formát kurzu licencia A: 368 €

Cena za ucelený formát kurzu licencia B: 448 €

Cena za ucelený formát kurzu licencia C: 498 €

Náhradný termín skúšky kurzu licencia A: 80 €

Bankový účet: IBAN: SK33 6500 0000 0000 2060 0329

There is currently no content classified with this term.